Instalarea sistemului de ventilație și aer condiționat

Instalarea sistemului de ventilație și aer condiționat

Următoarele etape sunt incluse în configurarea și instalarea sistemului de ventilație și aer condiționat:

  • ucrări pregătitoare pentru instalarea sistemului de ventilație și de aer condiționat;
  • instalarea echipamentelor;
  • instalarea conductei de freon;
  • instalarea conductei de drenaj;
  • instalarea rețelei de distribuție a aerului;
  • instalarea de echipamente electrice;
  • punerea în funcțiune a sistemului după instalare;
  • finalizarea instalării sistemului de ventilație și de aer condiționat.

Lucrările sunt executate conform standardelor europene, bazate pe: execuţie de calitate, materiale de calitate, accesorii şi produse complexe, asistenţă şi consiliere tehnică, servicii logistice la nivel naţional şi european.

Obiectivul de bază al companiei noastre este de a asigura servicii de înaltă calitate în vederea asigurării conformitaţii cu cerinţele clientului, cu cerinţele legale şi reglementările aplicabile precum şi de a creşte satisfacţia clientului. 

Despre noi

Obiectivul nostru principal este de a furniza servicii de înaltă calitate pentru a asigura conformitatea cu cerințele clienților, cu cerințele legale și cu reglementările aplicabile și pentru a spori satisfacția clienților.